Galgenveld

 
 

Fransestraat

Op de plaats van deze wijk zou zich een galgenveld hebben bevonden, de plaats waar geŽxecuteerden na voltrekking van het doodvonnis aan de galg werden opgehangen.

De wijk Galgenveld is gebouwd in verschillende periodes. Het oudste gedeelte dateert uit de 19e eeuw. Tegen het midden van de negentiende eeuw puilde de stad binnen zijn vestingmuren uit en waren er in de jaren daarna felle discussies over de ontmanteling van de Nijmeegse vestingwerken.  

Toen in 1874  eindelijk het goede nieuws uit Den Haag kwam om zich te ontdoen van de zo gehate stadsmuren, verschenen er rond 1900 in een hoog tempo honderden woningen aan brede singels en de gebieden daaromheen. Deze statige woningen waren bestemd voor de welgestelde klasse in Nijmegen, maar er werden ook kapitaalkrachtigen van elders gelokt.

 

 

 

In 1901 werd de Woningwet ingevoerd en het eerste uitbreidingsplan van Nijmegen dat onder de Woningwet valt, is het plan Galgenveld uit 1908.

De Indische buurt dateert uit de jaren 20 van de twintigste eeuw en de Professorenbuurt uit de jaren 50. In deze laatste buurt staat de Dominicuskerk uit 1951. Ook ligt er in de wijk een studentenwooncomplex dat tevens Galgenveld heet.