Ruimte voor de Waal

 
 

 

De bouw van de tafelconstructie, ten oosten van de Prins Mauritssingel, die nodig was voor een stevige aansluiting tussen de Waalbrug en de tijdelijke omleidingroute,
waardoor er plaats gemaakt werd voor de bouw van de Verlengde Waalbrug.
(foto Waterschap Rivierenland, Johan Roerink/Aeropicture, I-lent: Dura Vermeer en Ploegam BV. mei 2013)