Ruimte voor de Waal

 
 

 

De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht, waardoor er bij hoogwater risico’s zijn op overstroming.
(foto 2009)