Nijmegen Noord

 
     
 

Met de Waalsprong, ook wel een sprong van historische betekenis genoemd, is inmiddels een nieuw stadsdeel in Nijmegen-Noord gerealiseerd.

Aan de overkant van de Waal, direct tegenover het stadscentrum, verschijnt inmiddels een totaal nieuw stadsdeel, waar bijna 12.000 woningen gebouwd worden.
Straks zal in deze nieuwe wijk een vijfde deel van de Nijmeegse bevolking wonen, waardoor Nijmegen de Waal omarmt heeft. Voor Lent heeft dit alles grote consequenties, want daardoor is Lent, Lent niet meer. De Waalsprong heeft het dorp omsingeld met nieuwbouw, maar aan de oorspronkelijke bewoners is beloofd dat het dorp zijn eigen identiteit blijft behouden.

Deze uitbreiding aan de overkant van de rivier, die aan het eind van de vorige eeuw is begonnen, werd noodzakelijk doordat de mogelijkheden voor uitbreidingen naar andere richtingen te beperkt waren.

Onder dit nieuwe stadsdeel horen zo als voornoemd het dorp Lent en de terreinen buiten de bebouwde kom van de dorpen Oosterhout en Ressen.

Anders dan in Dukenburg en Lindenholt, de grote stadsuitbreidingen uit de jaren zeventig en tachtig, worden in De Waalsprong grotendeels eengezinswoningen in de koopsector gebouwd en minder sociale huurwoningen.
Ook komen er eigen voorzieningen, met name in de centraal gelegen Citadel aan de Waal, waar winkels, horeca, vermaak, kantoren en woningen worden gemengd.   

Door deze Waalsprong kwam het oude dorp Lent, dat voorheen onder de gemeente Elst viel, onder de vlag van de gemeente Nijmegen.

Grofweg is de Waalsprong ingedeeld in twee delen: het zuidelijke deel rond het bestaande dorp Lent en het noordelijke deel vlakbij het dorp Oosterhout. Met het verleggen van de stadsgrenzen van Nijmegen in noordelijke richting, heeft de toch al oude stad er nog meer oude geschiedenis bij gekregen.

In de Steentijd was dit weelderig bebost gebied al een gekliefde regio, waar ongeveer 7500 jaar geleden jagers woonden.
Zo werd er in Oosterhout, bij de Van Boetzelaerstraat, een grote Bataafse nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Een groot aantal graf- en gebruiksvoorwerpen die hier gevonden zijn, geven ons zeer waardevolle informatie over die voor Nijmegen zo belangrijke periode. Tot de topstukken behoren zilveren mantelspelden en een Romeinse panfluit.

De vroegst bekende boeren vestigden zich hier al zo’n 5700 jaar geleden. Hiervan zijn vele sporen gevonden. Zo zijn er bij Lent tientallen graven uit de ijzertijd ontdekt. Vanaf 50 voor Christus vestigden zich hier de Bataven , die als hulptroepen voor de Romeinen dienden.

 

 

Nu zijn hier en komen er nog meer nieuwe en moderne woonwijken, omringd door groen.
Om aan de behoeften en comfortbeleving van de nieuwe bewoners tegemoet te komen, is besloten stedelijke voorzieningen als winkels, kantoren, scholen en horeca samen te brengen in één centrumgebied: de Citadel, dat de absolute kroon op het werk in de Waalsprong gaat worden. Woningen, kantoren, winkels, horeca, sport-, onderwijs-, cultuurvoorzieningen, hoogwaardig openbaar vervoer, recreatiemogelijkheden en natuur.
Zo kan de inwoner van het jongste stadsdeel van Nijmegen hier straks alles wat hij of zij nodig heeft nodig heeft, hier vinden.

Een dagje shoppen? Een terrasje pakken aan de Waal of op het marktplein na een fietstocht door de uiterwaarden? Gezellig uit eten of een filmpje pakken? Het kan in dit volwaardige centrum aan de Waal.

Wat zeer belangrijk in Nijmegen-Noord is, is het streven naar variatie in de nieuwbouw én behoud van de eigen identiteit, zoals dorpse elementen die op verschillende plaatsen terug te zien zijn.

Voor de recreatie komen er drie grote waterplassen: de Oosterhoutse plas, de Lentse plas en de Zandse plas. Daarnaast zijn deze plassen ook bestemd voor de opvang van overtollig regenwater uit de woonwijken. Hier is het straks heerlijk om te wandelen, fietsen, skeeleren of anderszins van de natuur genieten.

Oosterhout is al een complete wijk met alles er op en er aan.

De Elten (in Oosterhout) en Visveld (in Lent) zijn nu volop in aanbouw. Later volgen Groot Oosterhout, het centrumgebied, Veur Lent, de landschapszone en de noordrand van Lent. Het dorp Lent krijgt bij deze ontwikkelingen bijzondere aandacht, zodat zijn identiteit behouden blijft. Uiteindelijk zal de Waalsprong ruimte bieden aan circa 30.000 bewoners.

Doordat Lent, een gedeelte van Oosterhout en een gedeelte van Ressen Nijmegen zijn geworden,  kwamen er een zestiental dubbele of gelijkluidende straatnamen voor, waardoor verwarringen kon ontstaan. Die namen moesten dus gewijzigd worden. Dit gebeurde allemaal in overleg met de hulpdiensten en wijkraden, die konden kiezen uit een aantal alternatieve namen.

Zo werd in Nijmegen de Azaleastraat omgedoopt in Oude Azaleastraat, de Begoniastraat werd een andere plant, namelijk de Lobeliastraat,
(een eenjarige tuinplant), de Bloemerhof werd Zes Huizenhof en de Cyclamenstraat werd van een kamer/tuinplant omgedoopt in een heester: de Bremstraat.

De Goudenregenstraat, bleef in de bomenfamilie, maar dan wel als Krulwilgstraat. Zo ook bij de Haagbeukstraat, die veranderde in Amandelboomstraat.

In Nijmegen Noord heet de Berkenstraat in Lent voortaan Zomerlindestaat, die dus in de boomrassen bleef.  De Bloemenstraat in Lent werd Bekkersland (oude veldnaam voor een perceel grond dat grensde aan de Bloemenstraat in Lent). De Dr. Ariënsstraat in Lent veranderde in Warmoezenierstraat (oude benaming voor groenteteler of tuinder). De Kastanjelaan bleef binnen de Kastanjefamilie en heet voortaan Pavialaan (wilde kastanjesoort).
De Schoolstraat in Lent behield zijn naam, maar heet voortaan dan wel de Lentse Schoolstraat. Zo ook gebeurde dat bij de Tuinstraat, die voortaan als Lentse Tuinstraat door het leven gaat.
De  Groenestraat in Oosterhout werd omgedoopt in Oude Groenestraat en de Molenweg veranderde in Windmolenweg. De Oosterhoutse Nijverheidsweg werd Groothandelsweg en de Verbindingsweg werd daar de Halve Weg, (vernoemd naar een café en een tramstation uit vroegere jaren).