Benedenstad

 
 

 

Steenstraat.
Deze gerestaureerde en beschilderde gevelsteen uit 1729 in de Steenstraat, hoek Grotestraat, toont het wapen van de familie Kelfken. In dat jaar werd de kademuur van de Oude Haven (eens gelegen voor de gelijknamige straat) opgeknapt en werd deze steen daar ingemetseld. Arnold Kelfken was in 1729 burgemeester van de stad en had waarschijnlijk een rol gespeeld bij de herstelwerkzaamheden van de kade. De haven werd in 1881-1884 gedempt.
Maar er waren meer burgemeesters in Nijmegen met die naam.
Zoals Johan Kelfken die in 1579 burgemeester was. Arnolt Kelfken was in 1622 voor de derde keer burgemeester, maar voor 1618 waren er al meer verschillende burgemeesters met de naam Johan Kelfken. In 1729 werd een andere Arnold Kelfken voor het eerst burgemeester.