Benedenstad

 
 

 

Steenstraat.
(De Steenstraat, waar ooit belangrijke families woonden, ontleent haar naam aan het feit dat deze straat de eerste verharde straat was met veldkeien).