Weurt

 

 
 

Je zou kunnen denken dat Weurt een wijk van Nijmegen is, gezien het vastgegroeid zit aan de stad, maar wel afgescheiden door het Maas-Waalkanaal met een sluizencomplex en ophaalbrug, dat op 27 oktober 1927 geopend werd door de de toenmalige vorstin H.M. Koningin Wilhelmina.

In werkelijkheid valt Weurt onder de gemeente Beuningen, dat ligt in het Land van Maas en Waal.

Daarnaast ligt Weurt ook aan de Waal met een keten van kleine en grote natuurgebieden.
 

 
 

Het noordelijke deel van Weurt is het oudste deel met o.a. de Past. van der Marckstraat, die vroeger deel uitmaakte van de hoofdroute door het land van Maas en Waal. Vandaar dat aan deze straat ook diverse monumentale panden te vinden zijn.

Ondanks dat de naam Weurt (Villa Vurdi) al in 815 wordt aangetroffen in brieven en later, in 1395, Roelof van Wuerde genoemd wordt als burggraaf van Nijmegen, wordt Weurt pas in 1600 een echt dorp.
Wel is het bijna zeker, dat dit gebied al eerder bewoond moet zijn geweest door de Romeinen., gezien er met regelmaat Romeinse opgravingen gedaan worden.
 

 

 

In de 13de eeuw stond er op de huidige plaats van de kerk al een kapel, die tijdens de Reformatie overging in protestantse handen. Toen in 1797 de kapel van de hervormden werd teruggekocht, werd Weurt een zelfstandige parochie.
Omdat het aantal parochianen steeds groter werd, doordat er in het Land van Maas en Waal steeds meer steenfabrieken verschenen, werd de kapel in 1837 als staatskerk herbouwd.

In 1840 had Weurt 56 huizen met 451 inwoners.
 

 

 

Doordat, de bevolking maar bleef groeien, was ook dat kerkje in 1880 weer te klein en besloot men in 1895 een nieuwe kerk te bouwen, die in 1898 werd ingewijd door de bisschip van 's-Hertogenbosch, monseigneur Van de Ven.

Rond 1900 was Weurt nog steeds een klein dorpje met een kerk, een paar herbergen, boerderijen en steenfabrieken met naast zich Nijmegen-West met de aparte dorpsgemeenschap Hees, dat daar al sinds de middeleeuwen lag. Toen in 927 het Maas-Waalkanaal open ging werd de Van Heemstraweg (Nijmegen-Zaltbommel) aangelegd. Zo kwam er steeds meer verkeer tussen Nijmegen en Beuningen

 

 


Na de oorlog breidde Weurt aan de andere kant van de Van Heemstraweg uit en werd eind vijftiger jaren aan de Nijmeegse kant de eerste havenarm aan het Maas-Waalkanaal gegraven, waar vele bedrijven zich vestigden, waarvan Weurt ook profiteerde met nieuwe industrie vlak bij de Westkanaaldijk.