Heilig Landstichting

 

 
 

Heilig Landstichting is een dorpje dat tegen de bebouwde kom van Nijmegen ligt, waardoor het meer lijkt dat het bij Nijmegen hoort en niet bij de gemeente Groesbeek, waar het dus in werkelijkheid wel bij hoort. Het dorpje ligt in een klein stukje van een omvangrijk woud dat zich van de Romeinse legerplaatsen op de Hunerberg en het Kops Plateau uitstrekte tot Xanten en Goch in Duitsland.

In de Middeleeuwen werden in deze omgeving hier en daar kleine delen van dat bosgebied ontgonnen.

 
 


Rond de veertiende, vijftiende eeuw heeft het Nijmeegse Broerenklooster aan de Groesbeekseweg bij MariŽnboom een kapel laten bouwen.

In de zeventiende eeuw besloten de Staten van Gelderland, die toen eigenaar van het Nederrijkswald waren, grote percelen van dit bos uit te geven aan welgestelde Nijmeegse burgers, die hier vervolgens boerderijen bouwden.

Later vestigden zich langs de doorgaande weg van Nijmegen naar Groesbeek enkele herbergiers en verrezen er in de omgeving arbeiderswoningen en kleine winkels.

 
 

Dit buurtschap werd ĎDe Ploegí genoemd. Een herberg, die op de hoek van de Nijmeegsebaan en de Andreaslaan stond, droeg ook die naam.

In de jaren 1910-1920 vond er in dit buurtschap een grote verandering plaats. Toen kocht de Heilig Land Stichting onder leiding van de Waalwijkse priester Arnold Suys hier een terrein aan voor een devotiepark, museum en een begraafplaats met een  bijbehorende kerk. De droom van deze kapelaan was de gewijde plaatsen van het Heilig Land in beeld te brengen.

 

 

Met goedkeuring van bisschop Van de Ven van het bisdom ís-Hertogenbosch werd De Heilig Landstichting in 1911 opgericht. In 1913 werd de eerste steen gelegd.

Om directe middelen te hebben om het park te kunnen bouwen werd de beschikbare grond in drieŽn gedeeld, zodat een gedeelte het devotiepark werd, een gedeelte werd ingericht als begraafplaats, om ook door de verkoop van grafrechten in de toekomst een inkomstenbron te hebben en het laatste deel werd verkocht voor woningbouw.
Met dit geld werd een aanvang gemaakt voor het park.

 
 

Later werd de naam veranderd in het Bijbels Openluchtmuseum, dat in 2007 weer omgedoopt werd in  Museumpark OriŽntalis. Sommige gebouwen in het museumpark zijn op de lijst van Monumentenzorg beland vanwege hun bijzondere, oriŽntaalse architectuur.

Het museum ligt in een heuvelachtig park en bevat verschillende dorpjes, pleinen, stadsstraten, akkers en oosterse planten en dieren.

Het museum OriŽntalis verwijst naar het werkwoord oriŽnteren op actuele vraagstukken van de samenleving oftewel cultuur en religie. Er wordt aandacht besteed aan de drie grote godsdiensten: jodendom, christendom en islam.

Sommige gebouwen in het museumpark zijn op de lijst van Monumentenzorg beland vanwege hun bijzondere, oriŽntaalse architectuur.
In 1913-1915 werd de Cenakelkerk gebouwd, die ontworpen is door Jan Stuyt in samenwerking met Jos Margry.
 

 
 

De Begraafplaats en het gedenkpark Heilig Land Stichting is op zich al een bezoek waard.
Deze zeer bijzondere begraafplaats in die heuvelachtige omgeving met haar landschappelijke aanleg en bijzondere beplantingen is in 2004 aangewezen als Rijksmonument.

Ook zijn verschillende objecten zoals de Hemelvaartskoepel, de Hof van Olijven en een groot aantal grafmonumenten, allemaal van de hand van Piet Gerrits, afzonderlijk als Rijksmonument benoemd.

 

 

De begraafplaats is historisch gezien onlosmakelijk verbonden aan de parochiŽle Cenakelkerk en het Museumpark OriŽntalis.

Het gehele complex leidde tot de bouw van een aantal kloosters en gaf de aanzet voor een woonwijk met als centraal punt de parochie De Meerwijk. Deze parochie stichtte een kleuterschool, een jongens- en meisjesschool en er ontstond een bloeiend verenigingsleven.

 

 

In de jaren í30 heeft de gemeente Groesbeek voor deze woonwijk, die toen officieel de naam Heilig Landstichting kreeg, een uitbreidingsplan ontwikkeld.

In de tweede wereldoorlog lag het dorp in het strijdgebied  van de Duitse en Geallieerde troepen en werd er veel beschadigd.

Na 1950 kwamen er meerdere woningen, zoals bungalows en villaís, maar ook woningwetwoningen, waardoor het dorp een gevarieerde woningbouw heeft gekregen.