Weetjes

 

 
 

Onderzoek: Romeins Nijmegen was groter (Bron: De Gelderlander, 12 december 2007)

Nijmegen was in de Romeinse tijd van groter militair belang dan tot nu werd aangenomen. Dat is een van de conclusies van de Arnhemse archeoloog Mark Driessen.
Driessen promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een uitgebreid onderzoek naar de status van Nijmegen in de Romeinse tijd.

In 19 BCE kozen de Romeinen Nijmegen als legerplaats voor een legioen. "Nijmegen is welbewust gekozen omdat het een logistiek knooppunt is met de Rijn en Maas op korte afstand", aldus Driessen.

Nijmegen was de eerste in noordwest Europa, op een totaal van 25 tot 30 van dergelijke legerplaatsen. In de eerste eeuw was de legerplaats circa 15 hectare groot.

Er waren vijfduizend soldaten gehuisvest, met nog eens vijf- à zesduizend mensen rondom, vaak familieleden van de soldaten. In de jaren zeventig van de eerste eeuw tot halverwege de jaren tachtig werd de houten bebouwing vervangen door steen. Het bouwmateriaal, ongeveer 30.000 kubieke meter, kwam onder meer uit de Eiffel en Lotharingen en werd over honderden kilometers vervoerd. "Dit onderstreept het belang van de legerplaats", aldus Driessen.

De onderzoeker interpreteerde voor zijn onderzoek archeologische gegevens die tussen 1950 en 1990 in Nijmegen naar boven zijn gekomen. Het is de eerste keer dat al die gegevens voor een onderzoek naast elkaar zijn gelegd en bekeken, aldus Driessen.
De wetenschapper deed ook onderzoek naar de 'monumentaliteit' van Romeins Nijmegen.
"De militaire stad was in feite één groot monument voor de soldaten."