Weetjes

 

 
 

Vrede van Nijmegen.

In 1678 was Nijmegen even het centrum van Europa toen hier  Europese vredesonderhandelingen plaatsvonden, die leidden tot de Vrede van Nijmegen, een reeks van verdragen tussen verschillende Europese staten, die een einde moesten maken aan de voortdurende spanningen in Europa. De stad stroomde vol met buitenlandse gezanten die in de stad een onderkomen zochten. Vooral de Nijmeegse middenstand profiteerde van hun aanwezigheid. Stille getuigen van de onderhandelingen waren de prachtige Antwerpse gobelins die (deels) nog altijd het stadhuis sieren.

In Nijmegen herinnert echter niets aan deze belangrijke historische gebeurtenis. In die tijd vonden de machthebbers de vrede en de ondertekening ervan zo belangrijk dat er zeven grote wandtapijten, kostbare gobelins werden geweven. Die gingen als geschenk naar de Nijmeegse stadsbestuurders.

Museum Het Valkhof besteedt 400 vierkante meter extra expositieruimte aan  de Vrede van Nijmegen. De nieuwe zaal biedt ruimte aan de zeven grote wandtapijten uit het Nijmeegse stadhuis.

De Vrede van Nijmegen is in het buitenland veel bekender dan in Nederland. Tijdens de verbouwing van het stadhuis ontstond commotie over de toekomst van de wandtapijten. Een deel kon niet meer terug naar het verbouwde stadhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de zeven gobelins een enorme waarde vertegenwoordigen en van museale kwaliteit zijn.

Het museum krijgt de gobelins van Nijmegen in bruikleen en een bedrag van 105.000 euro om de Vredeszaal in te richten. De gobelins waren al opgeslagen in de depots van Het Valkhof. Ook vanuit de politiek is aangedrongen om de wandtapijten weer zichtbaar voor de stad op te hangen.

De ruimte biedt ook plaats aan een tweeŽneenhalve meter lange maquette uit de 17e eeuw die grote gelijkenis vertoond met het Amsterdamse Paleis op de Dam. Het grote op een poppenhuis gelijkende model heeft het museum in langdurige bruikleen gekregen in 2006. "Het past goed in de nieuwe expositiezaal. Ook een aantal schilderijen dat aan de Vrede herinnert, kan er een plaatsje krijgen."