Weetjes

 

 
 

Mariken in het Arabisch (Bron De Gelderlander 6 november 2008).

Het verhaal van Mariken van Nieumeghen uit de zestiende eeuw is aan het begin van de negentiende eeuw in Oost-Turkije verspreid. Dat heeft hoogleraar Oosters Christendom Herman Teule ontdekt, toen hij een aan de Radboud Universiteit geschonken stapel oude handschriften doorbladerde.
Teule herkende zinnen in het in oud-Syrische schrift opgetekende verhaal.

Hij zocht ruim een jaar naar de oorsprong van deze Arabische versie van het Nederlandse verhaal. De hoogleraar noemt de vondst opvallend, omdat Christenen in het Midden-Oosten meer dan genoeg eigen legendes en volksverhalen hadden. Bovendien was het stadje Mardin, waar het handschrift is gemaakt, in die tijd vanuit Nederland gezien zowat het einde van de wereld.  

Mariken van Nieumeghen gaat over een meisje, dat op de markt in Nijmegen door de duivel wordt verleid. Na zeven jaren feesten krijgt ze spijt en keert ze terug tot het Christelijk geloof. Mariken heet in het Arabische verhaal Maryam, die in het land Jaldariyya (Gelre) woonde en door haar oom naar Numája (Nijmegen) werd gestuurd.

Teule ontdekte dat een Latijnse versie van het wagenspel uit 1515 in het Italiaans was vertaald.
Een korte versie van het verhaal staat in een Italiaans boek dat in 1750 is verschenen. Van dat boek is in 1821 in Rome een Arabische vertaling gemaakt, die in het Midden-Oosten razend populair werd.

Het bijzondere handschrift zat in een stapel spullen die de Amsterdamse oud-hoogleraar Jan Sanders in 2007 aan de Nijmeegse Universiteit schonk.